เกี่ยวกับเรา

บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด 

ชูช่วยแอร์ ให้บริการด้านงานเครื่องปรับอากาศมามากกว่า 17  ปี   ออกแบบ/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศครบวงจร

  ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด   จํากัด       ได้มุ่งมั่นและพัฒนางานออกแบบและนำเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพ

พร้อมการบริการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต และ โซนภาคใต้ ด้วยยอดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศหลายหมื่นชุดต่อปี

โดยมีช่างผู้ชำนาญงานกว่า 100 คน และโชว์รูมกว่า 6 สาขาในจังหวัดภูเก็ต    บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด    

  จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องปรับอากาศอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับเรา