เกร็ดความรู้

คอมเพรสเซอร์ คืออะไร?

04/10/2021 03:35 | admin
คอมเพรสเซอร์ คืออะไร?

คอมเพรสเซอร์ คืออะไร?

คือ หัวใจของระบบปรับอากาศ ทำหน้าที่อัดสารทำความเย็น หรือที่เรียกว่าน้ำยาแอร์ ส่งตรงไปที่เครื่องควบแน่น ผ่านกระบวนการทำความเย็นต่างๆ จนไปถึงเครื่องปรับอากาศภายในห้อง และทำให้ห้องเย็นลง หลังจากนั้นสารทำความเย็นที่เหลือจะถูกดูดกลับมาที่คอมเพสเซอร์อีกครั้ง เพื่อกลับเข้าสู่ระบบทำความเย็นต่อไป เป็นวัฏจักรจนกว่าคอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน