ผลิตภัณฑ์

X-INVERTER 18000 BTU

26/10/2019 11:15 | admin
X-INVERTER 18000 BTU

 

รายละเอียดของเครื่อง

ขนาดความเย็น (BTU/hr)
18,000

ประสิทธิภาพตามฤดูกาล
20.81 Btu/Hr./Watt

อัตราการใช้พลังงาน
1.57 (0.22-1.85) Kw

แหล่งจ่ายไฟ
220 V / 1 Phase / 50 Hz

ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ*
* บาท/ปี